Zľavové kódy/zľavové kupóny

Zľavové kódy alebo zľavové kupóny poskytujeme ako bonus alebo kompenzáciu v rámci najrôznejších akcií a súťaží. Zľavové kódy a kupóny sa môžu vzťahovať na vybraný druh tovaru alebo konkrétny produkt a ich platnosť je vždy časovo ohraničená.

Na každý zľavový kód alebo zľavový kupón sa vzťahuje výška zľavy a dátum do ktorého je možné zľavu uplatniť. Zľavové kódy/kupóny si môžete nájsť ako súčasť kampane na :

 • na našej webovej stránke : www.shuflik.com

Spoločnosť Samko & Hanzely, s.r.o., sk si vyhradzuje právo zľavové akcie skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť ich pravidlá aj bez udania dôvodu a bez poskytnutia náhrady za nevyužité zľavové kupóny.

Ako ich uplatniť

 1. Vložte do košíka všetok tovar, ktorý ste si vybrali.

 2. V košíku vložte do políčka „ Kód kupónu“ a potvrďte tlačidlom „Použiť kupón“ .

 3. Ak tovar v košíku spĺňa všetky podmienky kódu, tak sa zľava odpočíta okamžite z celkovej sumy a vy hneď uvidíte, koľko Vám ostáva z ceny tovaru uhradiť.

 4. Po zadaní vyššie uvedených údajov Vám stačí objednávku dokončiť.

Dobre vedieť

 • Zľavovým kódom nie je možné hradiť poplatky za dopravu ani služby.

 • Zľavové kódy a zľavové kupóny je možné uplatniť na celý sortiment okrem akciových produktov.

 • Zľavový kód/kupón nie je možné nahradiť v prípade ak objednávku či jej časť stornujete alebo tovar vrátite v 14 dňovej lehote.

 • V prípade ak dôjde k stornu objednávky z dôvodov na našej strane, pri ktorej ste uplatnili zľavový kód/kupón, je možné Vám zľavový kód nahradiť, a to na Vašu žiadosť.

 • Zľavový kód/kupón je možné použiť raz , alebo viackrát, v závislosti ku konkrétnej kampani, v ktorej nájdete informáciu, ako môžete využiť tento zľavový kód/zľavový kupón.

 • Zľavový kód nie je možné uplatniť spätne na už vytvorené objednávky.

 • Hodnotu zľavového kódu, či v percentuálnej alebo pevnej cene, nie je možné nahradiť peniazmi