FORMULÁR PRE ZHOTOVENIE PRODUKTU KOLOK KVALITY


    Objednávateľ:

    K vytvoreniu produktu KOLOK KVALITY a výrobnej realizácii prikladám potrebné náležitosti:

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
    Týmto potvrdzujem, že oprávňujem spoločnosť Samko & Hanzely INNOVATION, s.r.o., IČO : 53 075 676, DIČ : 2121253772 na zhotovenie produktu na objednávku : KOLOK KVALITY , podklad bielej farby, text sloganu čiernej farby.